2011-10-19

Retrato de chica

Esta chica aparecía en Lois Pereiro-Breve Encontro. O outro día pasou por casa. Pinteille un retrato. Agora forma parte dun novo proxecto, secreto e descabellado por suposto, que verá a luz o octavo día da semana, entre o domingo e o luns ( deste mesmo semestre no que estamos). Un saúdofs.