2013-07-23

Un mosquito de nome Henri

Un mosquito de nome Henri
Texto: Raúl Dans.
Ilustracións: Jacobo F. S.
Edita: Baía Edicións e Xunta de Galicia.
Obra galardoada co X Premio Barriga Verde
de teatro de monicreques na modalidade infantil.
(Aquí algunhas ilustracións)